رحمان بابا#

که په فځل می بخی فځل دی لوي دی

که انصاف راسره کړي دوزخ کې ځای دی

Advertisements

#Human

اگر کسی کا ایک آنسو تمھاری وجہ سے گر گیا تو تم روز محشر تک آس کے قرضدار بن جاؤں گے

#پښتو

څوک د ګلونو په پلنګ اوده شی

څوک په صحرا لکه ملنګ اوده شی

د چا پوره شی آرمانونه د زړه

څوک د زړګی په وینو رنګ اوده شی

څوک وی خوشحاله د دي خپل نصیبه

څوک د تقدير سره په جنګ اوده شی